Chào mừng bạn đến với trang upload của Savile. Tải lên file có định dạng .ai hoặc .psd với thiết kế danh thiếp của bạn để tiếp tục.

Tải lên file thiết kế danh thiếp của bạn tại đây. Chỉ chấp nhận định dạng .ai hoặc .psd.

Chào mừng bạn đến với trang upload của Savile. Tải lên bất kỳ file thiết kế nào để tiếp tục.

Chào mừng bạn đến với trang thiết kế của Savile. Vui lòng điền vào các mục cần thiết và chúng tôi sẽ bắt đầu thiết kế danh thiếp cho bạn, ngay khi bạn đặt hàng.

Tải lên file thiết kế logo của bạn tại đây. Chỉ chấp nhận định dạng .ai,psd hoặc .svg.

Có hình ảnh hoặc file danh thiếp cũ của bạn. Tải lên tại đây cho mục đích tham khảo.

Tên:
Website:
Tài khoản mạng xã hội:
Tên công ty:
Số điện thoại:
Email(s):

Vui lòng cho chúng tôi biết thêm về địa chỉ mà bạn muốn sản phẩm được giao đến.

Tên:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Số lượng:
Ngày giao hàng dự kiến:
Time:
:

Bạn có thể thanh toán bằng PayPal, hoặc thanh toán tiền mặt lúc nhận hàng (COD). Nếu bạn chọn hình thức COD, chúng tôi sẽ thu tiền đặt cọc tại địa chỉ bạn đưa ra trước khi bắt đầu công việc.

Di chuyển đến đầu trang