Blog

Những yếu tố tạo nên một danh thiếp hoàn hảo

Cho dù bạn là một đầu bếp bánh ngọt, người quản lý nội dung, hoặc người biểu diễn xiếc tự do, danh thiếp là một công cụ vô giá để giữ liên lạc với khách hàng tiềm năng.

Một danh thiếp được thiết kế tạm bợ không chỉ làm xấu đi tên bạn và thông tin bạn viết trên đó, mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của bạn.

Tiếp tục đọc

Di chuyển đến đầu trang